Fondens formål

Fondets formål er at yde økonomisk støtte til fremme af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, der bidrager til eller står i forbindelse med udgivelse af danske og udenlandske skønlitterære og faglitterære (videnskabelige såvel som almennyttige) bøger, som af bestyrelsen skønnes kun at have ringe mulighed for udgivelse på et normalt forretningsmæssigt grundlag.

Efter tilsvarende kriterier kan støtte ydes til andre visuelle samt auditive og audiovisuelle midler.

I det omfang, hvori behovet for støtte til dette formål i fremtiden måtte blive mindre, f.eks. fordi der skabes bedre muligheder for til formålet at opnå støtte fra det offentlige, skal bestyrelsen være berettiget til at støtte andre formål af beslægtet art.